เพลงคลาสสิก จีบ คนกรุงเทพ
นักดนตรี รุ่นใหม่กลุ่มหนึ่ง เสนอโครงการที่เรียกได้ว่ายากเอาเรื่อง เพียงเพราะต้องการให้เพลงคลาสสิก ที่เคยเก็บไว้บนหิ้งสูง ลงมาให้เป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมไทย เท่านั้นเอง

Donated at The Bangkok School For The Blindบริจาคเงินและเลี้ยงอาหาร ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

บริจาคเงินและเลี้ยงอาหาร ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

  มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ในนามของ โครงการ เพลงคลาสสิก จีบ คนกรุงเทพ เลี้ยงอาหารเด็ก และมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายของที่ระลึก ในวันงานคอนเสิร์ต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
Donated the Proceeds for Foundation for the Welfare of the Crippledมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

  มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ในนามของ โครงการ เพลงคลาสสิก จีบ คนกรุงเทพ มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายของที่ระลึก ในวันงานคอนเสิร์ต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
JEEB Mater Dei Schoolจีบ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

จีบ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

   ภาพบรรยากาศ “จีบ” ที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ วันที่ 3 มกราคม 2557   
Concert Classics JEEB Bangkok on December 22, 2013คอนเสิร์ต เพลงคลาสสิก จีบ คนกรุงเทพ 22 ธันวาคม 2556

คอนเสิร์ต เพลงคลาสสิก จีบ คนกรุงเทพ 22 ธันวาคม 2556

   ภาพบรรยากาศ คอนเสิร์ต เพลงคลาสสิก จีบ คนกรุงเทพ วันที่ 22 ธันวาคม 2556 ที่ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ   
Concert Classics JEEB Bangkok on December 17, 2013คอนเสิร์ต เพลงคลาสสิก จีบ คนกรุงเทพ 17 ธันวาคม 2556

คอนเสิร์ต เพลงคลาสสิก จีบ คนกรุงเทพ 17 ธันวาคม 2556

   ภาพบรรยากาศ คอนเสิร์ต เพลงคลาสสิก จีบ คนกรุงเทพ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ   
Roadshow Saint Gabriel's CollageRoadshow โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

Roadshow โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

   ภาพบรรยากาศ “จีบ” ที่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556   
บ ท บ า ท JEEB

บ ท บ า ท JEEB

สำ ห รั บ ผู้ รั ก ด น ต รี มีดนตรีบรรเลงอย่างหลากหลายให้สัมผัสต่อเนื่องจากนักดนตรีชั้นหัวกะทิ ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายในแต่ละกิจกรรม   สำ ห รั บ นั ก ด น ต รี นั ก ป ร ะ พั น ธ์ แ ล ะ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง มีเวทีรองรับความคิดสร้างสรรค์์ และการสำแดงออกของมืออาชีพ มือสมัครเล่น นักเรียน และผู้ไฝ่รู้   สำ...
JEEB A I MJEEB กั น ไ ป เ พื่ อ

JEEB กั น ไ ป เ พื่ อ

๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “อัครศิลปิน” ถวายตัวเป็นศิลปินประดับรัชกาลในพระองค์ ๒ ขยายฐานผู้สนใจดนตรีคลาสสิกให้มากขึ้น เพื่อเกื้อหนุนศิลปิน ดนตรี และผู้สนใจให้ได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย ๓ ขยายฐานความร่วมมือ การสนับสนุนทุกระดับ สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ๔ เป็นโครงการนำร่องสู่ เทศกาลดนตรีประจำปี ในปีต่อๆ ไป    
JEEB Bangkokก ว่ า จ ะ ไ ด้ JEEB

ก ว่ า จ ะ ไ ด้ JEEB

สิบกว่าปี ที่ผ่านมา เด็กไทยผู้มีพรสวรรค์ทางดนตรีหลายคนได้รับ การสนับสนุนจากสถาบันดนตรีระดับโลกให้เดินทางไปเรียนวิชากับ ยอดฝีมือในประเทศต่างๆ ครั้นเมื่อจบการศึกษาแล้วยังต้องผ่าน การพิสูจน์ฝีมืออย่างเข้มข้นในมาตรฐานสากลมาแล้วทั้งสิ้น บนเวที การประกวด หรือในฐานะนักดนตรีอาชีพทั้งในยุโรปและอเมริกา     วันนี้ พวกเขากลับมาพร้อมกันพร้อมกับความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน ให้กับบ้านเกิด ด้วย “ดนตรี” วางแผนสรรสร้างกิจกรรมที่ตื่นเต้น และแตกต่าง
Latest entries
ทวีเวท ศรีณรงค์

ทวีเวท ศรีณรงค์

นักเรียนทุนดนตรีคนแรกในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ สำเร็จปริญญาโทจาก Yale School of Music และเป็นนักไวโอลินชาวไทยคนแรกและคนเดียว ที่ได้รับปริญญาเอกด้านไวโอลินจาก Stony Brook University, New York สหรัฐอเมริกา นักไวโอลินที่มีประสบการณ์โชกโชนทั้งเวทีโลก และในประเทศ ด้วยความสามารถที่ครบเครื่องคนหนึ่งของไทย
คณิน อุดมมะนะ

คณิน อุดมมะนะ

กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดนตรีที่เก่าแก่และดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก University of Music and Performing Arts Vienna ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย กับ Prof. Reiner Kuchl หัวหน้าวง Vienna Philharmonic Orchestra นักไวโอลินฝีมือเยี่ยมที่จะเป็นหนึ่งในผู้ยืนแถวหน้าของไทย
มิติ วิสุทธิ์อัมพร

มิติ วิสุทธิ์อัมพร

นักวิโอล่าไทย ผู้ได้รับเกียรติอันสำคัญยิ่ง ให้แสดงดนตรีเฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร คราวเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ขณะที่ยังเป็นเพียงนักศึกษาดนตรี ด้วยทุนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ก่อนที่จะได้รับทุนจาก Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกาจนสำเร็จการศึกษาดนตรีระดับปริญญาโท นับได้ว่า มิติ เป็นนักวิโอล่าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของไทยในขณะนี้
เอกชัย มาสกุลรัตน์

เอกชัย มาสกุลรัตน์

“a powerful musician and a great young cellist in the making” คำวิจารณ์จากกรรมการ Yong Siew Toh Conservatory of Music Concerto Competition 2006/2007 หลังจากการบรรเลง Cello Concerto แต่งโดย Elgar ซึ่งเอกชัยได้รับรางวัลชนะเลิศ นักดนตรีที่มีพื้นฐานมาจากดนตรีไทย พัฒนาสู่การเป็น นักเชลโล่ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ประเทศไทยเคยมี
ณัฐพล เลิศวนัสวงศ์

ณัฐพล เลิศวนัสวงศ์

นักดับเบิลเบสดาวรุ่ง คนแรกและคนเดียวในประเทศไทยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Peabody Institute of Music, Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 เดือน
คริสโตเฟอร์ จั้นว้อง แมคคิแกน

คริสโตเฟอร์ จั้นว้อง แมคคิแกน

  “astounding technique. [with] startling poise and control” (Kansas City Star) “astonishing virtuosity and piano coloration” (The Citizen) นักดนตรีลูกครึ่ง ผู้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดให้เยาวชนดนตรี ไปยืนบนเวทีโลก
ทฤษฎี ณ พัทลุง

ทฤษฎี ณ พัทลุง

จากการอำนวยเพลงของ “ทฤษฎี” ในมหาอุปรากรเรื่อง The Magic Flute ของ Mozart นิตยสาร ‘OPERA’ แห่งกรุงลอนดอน ได้กล่าวถึงการแสดงครั้งนั้นในบทวิจารณ์ว่า “If the word ‘genius’ still has any meaning in this age of rampant hyperbole, Trisdee … is truly a living example.” อัจฉริยะคีตกวี นักดนตรี ผู้สร้างความหวังให้ดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยกลับมาสดใสอีกครั้ง