นักดับเบิลเบสดาวรุ่ง คนแรกและคนเดียวในประเทศไทยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Peabody Institute of Music, Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 เดือน