มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
ที่อยู่: ๒๕๕-๒๕๗ อาคารฮั่วเซ่งเฮง ๒
ชั้น ๗ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์
แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร: (๖๖๒) ๖๒๓-๒๙๙๑
โทรสาร:  (๖๖๒) ๖๒๓-๒๙๙๒
อีเมล์: webmaster@rama9art.org
เว็บไซต์: www.rama9art.org

Share